Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

پرسش از شروین اسبقیان

سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 07:00

گویا شروین اسبقیان در مراسم معارفه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفته است که: «سیاست وزارت ورزش برگزاری هر چه سریعتر انتخابات است». این در حالی است که ما وزارت ورزش کنونی را با شاخصه تعویق و تاخیر در برگزاری مجمع فدراسیون ها به یاد می آوریم. اثرات مخربی که بر پیکر فدراسیون والیبال، تنیس، رزمی و همگانی تاکنون وارد شده بر کسی پوشیده نیست. بدعت هایی در این دوران نهاده شده که تمام آنها نتیجه همین سیاست های آقایان است.

گویا شروین اسبقیان در مراسم معارفه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفته است که: «سیاست وزارت ورزش برگزاری هر چه سریعتر انتخابات است».  این در حالی است که ما وزارت ورزش کنونی را با شاخصه تعویق و تاخیر در برگزاری مجمع فدراسیون ها به یاد می آوریم. اثرات مخربی که بر پیکر فدراسیون والیبال، تنیس، رزمی و همگانی تاکنون وارد شده بر کسی پوشیده نیست. بدعت هایی در این دوران نهاده شده که تمام آنها نتیجه همین سیاست های آقایان است.

اما نیت ما داوری درباره صحت و سقم این جمله رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون ها نیست پرسش ما از جناب اسبقیان این است که: شما در قبال کدام فدراسیون این سیاست را در پیش گرفته اید؟ این سیاستی که صحبتش را می کنید در کجا جاری و ساری شده است؟

در تمام حکم های سرپرستی آقایان آمده است: «شایسته است ضمن انجام امور جاری در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام نمایند». این جمله در رابطه با کدام فدراسیون تحقق یافته است؟

همه ما از این جمله و سیاست خسته شده ایم. جمله ای یکسان که در تمام احکام تکرار شده و هیچکدام نیز اجرا نگردیده است. از این بی توجهی تکراری به اجرای این جمله پنج برداشت می توانیم داشته باشیم:

1.تنها یک جمله کلیشه ایست که هنگام صدور احکام از آن بهره می گیرند و ضرورت اجرایی ندارد.

2.سرپرست هایی که انتخاب می شوند دیگر کار را تمام شده می دانند و به دستورات جناب وزیر توجهی نمی کنند. به عبارت دیگر حرف وزیر نزد سرپرستان انتصابی خریدار ندارد.

3. این جمله کدی است میان سرپرست منتخب و وزارتخانه که معنای عکس این جمله را برداشت کنند، یعنی نه تنها هیچ محدودیت و ضرب العجلی وجود ندارد بلکه سرپرستان تمام همت خود را به کار گیرند تا اهداف وزارتخانه محقق شود و در این راستا دستشان باز است تا هر گونه قلع و قمع یا بذل و بخششی را انجام دهند.

4.خود این جمله هم سیاست است و تنها بازی با کلمات. چه بسا در آینده واژه سیاست را در ترمینولوژی ورزشی چنین معنا کنند: «حرف یا سخن و یا دستوری که وزیر ورزش بیان کند اما کسی وقعی بر آن ننهد».

5.این جمله بدان معناست که وزارتخانه همچون شمشیر داموکلس بالای سر سرپرستان قرار دارد و هر زمان که بخواهد می تواند آنها را توسط همین جمله عزل کند، پس...

به قول جرج برنارد شاو «آمار» بزرگترین دروغ بشریت است. اما این جمله در ایران بازاری ندارد. آمار منبع درآمد و شاخصه احراز سمت ها در ایران است. وزارتخانه ای که وزیرش با آمار و ارقام سر کار آمده است مدیرانی را به کار گرفته که جملاتشان نه تنها پشتوانه آماری ندارد، بلکه آمار و ارقام نیز علیه آن جملات است. ایکاش در ظاهر هم شده آمارهایتان با عملتان جور در می آمد. پاسخ به این پرسش در وهله نخست بر عهده شروین اسبقیان است سپس مدیری که او را انتصاب کرده است.

حسین محمدی

خواب نیمروزی  

خواب نیمروزی  

نفی کاروان المپیک زمستانی 2020  جوانان

نفی کاروان المپیک زمستانی 2020  جوانان

وزیر روزهای خوشی

وزیر روزهای خوشی

بی اهمیتی جام باشگاه های کشتی جهان

بی اهمیتی جام باشگاه های کشتی جهان

این آمدن و رفتن، از بهر چه بود؟

این آمدن و رفتن، از بهر چه بود؟

نگاهی به کنش متقابل حاکمیت ورزش و مربیان خارجی

نگاهی به کنش متقابل حاکمیت ورزش و مربیان خارجی

نامه سرگشاده علی مجدآرا به وزیر ورزش؛ مهندسی انتخابات قطعی است

نامه سرگشاده علی مجدآرا به وزیر ورزش؛ مهندسی انتخابات قطعی است

وزیر و هنر نقدپذیری

وزیر و هنر نقدپذیری

اشتباهی که سه ساله شد

اشتباهی که سه ساله شد

سه سالگی وزارت سلطان

سه سالگی وزارت سلطان