Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

قاطعیت رئیس دومیدانی در برابر قهرمان جهان

يكشنبه 08 تیر 1399 ساعت 02:53

سباستین کو، رئیس فدراسیون جهانی دومیدانی هرگونه مماشات در برخورد با کریستیان کولمان، قهرمان دوی 100 متر مردان جهان را رد کرد.

 

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از آیریش تایمز؛ کریستیان کولمان، دارنده عنوان قهرمانی جهان در ماده 100 متر سرعت مردان و سریعترین مرد جهان، بدلیل عدم اعلام موعقیت خود در بررسی تست دوپینگ با محرومیت دوساله روبرو خواهد بود. کریستیان کولمان برای سومین از اعلام موقعیت خود در روند تست ضددوپینگ سرباز زده و بنا بر اعلام اتحادیه همبستگی دومیدانی موقتا محروم شده است. محرومیت 2ساله وی و از دست رفتن بازی های المپیک توکیو2020 پیامد احراز تخلف کریستیان کولمان خواهد بود. کولمان از فدراسیون جهانی خواسته است تا بصورت ویژه ای شرایط وی را درنظر بگیرند چراکه تهدید محرومیت دوساله برای وی نابودکننده خواهد بود. سباستین کو، رئیس فدراسیون جهانی نیز در پاسخ به درخواست کولمان، عملکرد و رویه فدراسیون جهانی و مرکز نظارت بر فعالیتهای ضددوپینگ فدراسیون جهانی را مستقل و به دور از بررسی موردی بصورت ویژه عنوان کرد.

توکیو2020 و یک مشت دلار

توکیو2020 و یک مشت دلار

راهی که باید عسگری محمدیان طی کند

راهی که باید عسگری محمدیان طی کند

نصیر زاده: بعید است لیگ کشتی برگزارنشود

نصیر زاده: بعید است لیگ کشتی برگزارنشود

واکنش آژانس جهانی ضددوپینگ در مقابل کاخ سفید

واکنش آژانس جهانی ضددوپینگ در مقابل کاخ سفید

کمپین مشترک IOC، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل

کمپین مشترک IOC، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل

تعویق مسابقات جهانی کاراته برای سال 2021

تعویق مسابقات جهانی کاراته برای سال 2021

پیغام ویدیویی توماس برای بزرگداشت متفاوت روز المپیک

پیغام ویدیویی توماس برای بزرگداشت متفاوت روز المپیک

قاب روز یکشنبه 8 تیر 1399

قاب روز یکشنبه 8 تیر 1399

ضعف مشهود در ارکان ورزش

ضعف مشهود در ارکان ورزش

تعطیلی ورزش و دورنمای مبهم موفقیت های آینده

تعطیلی ورزش و دورنمای مبهم موفقیت های آینده