Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

نامه سرگشاده علی مجدآرا به وزیر ورزش؛ مهندسی انتخابات قطعی است

چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 04:41

علی مجدآرا با ارسال نامه ای به وزیر ورزش و جوانان ضمن اعلام کناره گیری از انتخابات تاکید کرد که مهندسی در انتخابات قطعی است.

علی مجدآرا با ارسال نامه ای به وزیر ورزش و جوانان ضمن اعلام کناره گیری از انتخابات تاکید کرد که مهندسی در انتخابات قطعی است.

پیش از این در منهای فوتبال نوشتیم که با عزل و نصب هایی که مولایی انجام می دهد شائبه هایی در حال شکل گیری است.آن موارد تنها شایعه نبودند و حقیقت بود.

مولایی سرپرست شد، قلع و قمع و بذل و بخشش خود را انجام داد و اکنون هم کاندیدا اصلی این فدراسیون به شمار می رود.

عکسی از مرز بین اسپانیا و مراکش

عکسی از مرز بین اسپانیا و مراکش

اصفهان تیم برتر هفته دوم شد

اصفهان تیم برتر هفته دوم شد

پرسش از شروین اسبقیان

پرسش از شروین اسبقیان

وزیر و هنر نقدپذیری

وزیر و هنر نقدپذیری

اشتباهی که سه ساله شد

اشتباهی که سه ساله شد

سه سالگی وزارت سلطان

سه سالگی وزارت سلطان

سلطان بی سکه

سلطان بی سکه

تغییرات پاییزی!

تغییرات پاییزی!

فدراسیون فراموش شده

فدراسیون فراموش شده