Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

تنیس روی میز و سنت شکنی وزارت ورزش

دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 10:47

در حالی که وزارت ورزش در روند انتخابات فدراسیون های ورزشی بسیار فعال و با انتخاب سرپرستی از جنس کارکنان خود به مسئله فدراسیون ها و انتخابات ورود پیدا می کند برای نخستین بار در رابطه با فدراسیون تنیس روی میز سنت شکنی کرده و طی تصمیمی ورزشی، نائب رییس را به عنوان سرپرست انتخاب کرده است.

در حالی که وزارت ورزش در روند انتخابات فدراسیون های ورزشی بسیار فعال و با انتخاب سرپرستی از جنس کارکنان خود به مسئله فدراسیون ها و انتخابات ورود پیدا می کند برای نخستین بار در رابطه با فدراسیون تنیس روی میز سنت شکنی کرده و طی تصمیمی ورزشی، نائب رییس را به عنوان سرپرست انتخاب کرده است.

انتخاب بهنام حبیب زاده (نائب رییس علیقارداشی) به عنوان سرپرست تنیس روی میز نشان داد که دیگر خبری از تغییرات کلی و جزئی در این فدراسیون نیست. هیئت ها می­دانند که تغییر نمی کنند و فدراسیون در مسیر انتخاباتی ورزشی، گام بر می دارد. دیگر خبری از بی ثباتی، قلع و قمع هیئت ها و روابط عمومی و ... نیست ، کسی بر کنار نمی شود و بودجه فدراسیون بذل و بخشش و حیف و میل نمی شود.

این انتخاب سرپرست نشان داد که قارداشی توانسته است با وزارتخانه به تعامل خوبی برسد و منافع فدراسیون را حفظ و آب پاکی را روی دست مدعیان بریزد. از طرف دیگر جامعه تنیس روی میز هم باید خوشحال باشند که بلایی را که وزارتخانه بر سر فدراسیون های رزمی، والیبال، همگانی، تنیس و ... آورده را بر روی آنها نازل نمی­ کند.

به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد علیقارداشی با فراغ بال و آسودگی خاطر می تواند رییس چهار سال آینده فدراسیون تنیس روی میز باشد. بهنام زاده هم باید از چند ماه سرپرستی خود خوشحال و امید این را داشته باشد که پس از انتخاب قارداشی مجددا به سمت نائب رئیسی او باز گردد.

آسودگی خاطر و قابل پیش بینی بودن انتخاب مجدد علیقارداشی به اندازه ای است که علیدخت سرمربی اسبق تیم ملی این رشته بیان کرد: «با چیدمانی که صورت گرفته، اگر شخص وزیر ورزش هم نامزد شود، رای نمی‌آورد.»

انتخاب نائب رییس به عنوان سرپرست، رضایت وزارتخانه از قارداشی، بدون حاشیه، موفق بودن و بسیاری از دیگر عوامل بیانگر این نکته است که تنیس روی میز انتخابات کم حاشیه ای پیش روی دارد. تنیس روی میز روزهای درخشانی را با قارداشی پشت سر نهاده است. مدال نوشاد در بازی های آسیایی، لژیونر شدن ورزشکاران ، بهبود رنکینگ ایرانیان، حضور نوجوانان ما در تیم های هوپس، افزایش داوران ایرانی در بلوبج، برگزاری اردوهای مشترک با کشورهای اروپایی و از همه مهمتر بدون حاشیه و آرام بودن این فدراسیون از جمله نکاتی است که می تواند گویای این باشد خود وزارتخانه هم گزینه بهتری را نمی تواند پیدا کند؛ چراکه با روند رو به رشدی که فدراسیون تنیس روی میز با مدیریت قارداشی داشته همگان می توانند آینده خوبی را برای این فدراسیون متصور باشند.

درخواست ایران از فدراسیون جهانی مبنی بر  امتیاز  پینگ‌پنگ‌بازان ایران

درخواست ایران از فدراسیون جهانی مبنی بر امتیاز پینگ‌پنگ‌بازان ایران

پینگ بنگ باز ایران در رده یک جهان

پینگ بنگ باز ایران در رده یک جهان

وزیر و هنر نقدپذیری

وزیر و هنر نقدپذیری

اشتباهی که سه ساله شد

اشتباهی که سه ساله شد

سه سالگی وزارت سلطان

سه سالگی وزارت سلطان

تغییرات پاییزی!

تغییرات پاییزی!