Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

عکسی از مرز بین اسپانیا و مراکش

يكشنبه 17 آذر 1398 ساعت 11:06

عکسی از مرز بین اسپانیا و مراکش

 وسط منطقه ای خشک و کویری،‌ یک زمین گُلف در طرف اسپانیایی ساخته شده و گلف بازان پولدار با لباس های روشن و شیک میان چمن زار و بی اعتنا به آفریقائی هایی که برای زندگی بهتر چشم به آنسوی دیوارهای یک دنیای موازی چشم دوخته اند. 
با مدیریت صحیح و کارآمد هر چیزی میسر است.

نامه سرگشاده علی مجدآرا به وزیر ورزش؛ مهندسی انتخابات قطعی است

نامه سرگشاده علی مجدآرا به وزیر ورزش؛ مهندسی انتخابات قطعی است

وزیر ورزش : جوایز پارالمپیکی ها دقیقا مشابه المپیکی هاست

وزیر ورزش : جوایز پارالمپیکی ها دقیقا مشابه المپیکی هاست

طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی شد

طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی شد

ورود وزارت خارجه برای حل مشکل میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی

ورود وزارت خارجه برای حل مشکل میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی

وزیر و هنر نقدپذیری

وزیر و هنر نقدپذیری

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم