Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

استادیوم مرگ!

شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 06:36

در جریان کودتای 1973 شیلی، رهبران جدید این کشور که تعداد زیادی زندانی روی دستشان مانده بود ایده ای به ذهنشان رسید که پیش از این به ذهن هیچ انسانی خطور نکرده بود. اینکه استادیوم ملی شیلی را به محلی برای اعدام های دست جمعی تبدیل کنند.

چند روز بعد، پس از اینکه مخالفان  را دستگیر و شکنجه کردند، مخالفان را به استادیوم آوردند و دست جمعی اعدامشان کردند. سپس زمین ورزشگاه را سابیدند، نیمکت ها را رنگ کردند و درها را بر روی مردم گشودند. داورها در سوتشان دمیدند و ورزشکاران به زمین بازگشتند.

اکنون در ضلع شمالی استادیوم ملی شیلی جایگاهی قرار دارد که پس از این همه سال هیچکس و در هیچ بازی­ ای در آنجا نمی نشیند. حتی وقتی استادیوم را بازسازی و مرمت کردند به این قسمت دست نزدند. چون بعد از کودتای پینوشه و مرگ آلنده هزاران نفر را از دریچه این بخش به داخل استادیوم آوردند و همه را اعدام کردند. در بالای این جایگاه نوشته:

«یک ملت بدون حافظه، ملتی بدون آینده است.»

در 12 مارس سال 1990، فردا روزی که پینوشه از قدرت کنار رفت. رئیس جمهور جدید این کشور در حالی که 70هزار نفر به استادیوم ملی آمده بودند پرده از این جنایت برداشت. جنایتی که در همین ورزشگاه و همین سکوها رخ داده بود را برای مردمش فاش کرد. و سخنرانی خود را به سوگواری تبدیل کرد.

اکنون در ضلع شمالی استادیوم ملی شیلی جایگاهی قرار دارد که پس از این همه سال هیچکس و در هیچ بازی­ ای در آنجا نمی نشیند. حتی وقتی استادیوم را بازسازی و مرمت کردند به این قسمت دست نزدند. چون بعد از کودتای پینوشه و مرگ آلنده هزاران نفر را از دریچه این بخش به داخل استادیوم آوردند و همه را اعدام کردند. در بالای این جایگاه نوشته:

«یک ملت بدون حافظه، ملتی بدون آینده است.»

چند روز پیش سالگرد این انقلاب و پیروزی ژنرال اگوستو پینوشه و مرگ آلنده و این اعدام ها بود اما به دلیل همزمانی با ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، انتشار مطلب به این تاریخ موکول شد. اکنون برخی ها در ورزشگاه کشته می شوند، زخمی می شوند و و کسانی هم برای ورزشگاه. یاد جمله «فرودگاه ها بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند» افتادم. شاید امروز هم باید بگوییم ورزشگاه ها در کنار هیجان و سرگرمی و ...، مرگ های بسیاری را نیز دیده و خواهند دید. و این چند سطر را به روح کسانی که در آن ورزشگاه به ناحق کشته شده اند تقدیم می کنیم.

حسین محمدی

روز  بزرگداشت استاد محمد حسین  شهریار (روز شعر و ادب فارسی)

روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار (روز شعر و ادب فارسی)

ورزش، جایگاه مدیران از جامعه رانده و از دولت مانده

ورزش، جایگاه مدیران از جامعه رانده و از دولت مانده

باوراتون و تغییر بدین تا دنیاتون تغییر کنه...

باوراتون و تغییر بدین تا دنیاتون تغییر کنه...

نگاهی به ورزش و مسابقات ورزشی از عصر پیشامدرن تا مدرن

نگاهی به ورزش و مسابقات ورزشی از عصر پیشامدرن تا مدرن

درباره فیلم «شتاب» به سوی مرگ

درباره فیلم «شتاب» به سوی مرگ

دوستی فرهنگ و ورزش

دوستی فرهنگ و ورزش

وداع با همینگوی

وداع با همینگوی

مشکلاتی که یک شبه حل می شوند!

مشکلاتی که یک شبه حل می شوند!