Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

پایان تلاش اپه ایست های بانوی ایران در مسابقات قهرمانی جهان

دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 03:52

در رقابت های شمشیربازی جهان در اسلحه اپه بانوان، هر سه نماینده ایران حذف شدند و از صعود به جدول اصلی بازماندند.

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، در مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان که در بوداپست مجارستان در حال برگزاری است، رقابت اسلحه اپه بانوان برگزار شد. پریا ماهرخ نماینده کشورمان با کسب ۳پیروزی و۳شکست از مرحله مقدماتی صعود کرد ولی در مرحله ۱۲۸باشکست نزدیک ۱۵بر۱۴ برابر شمشیرباز اسپانیایی از صعود به جدول اصلی مسابقات بازماند و به عنوان یکصدو یازدهم دست یافت. سکینه نوری هم با کسب یک پیروزی و۴ شکست از صعود به جدول اصلی مسابقات بازماند ودرنهایت یکصد وپنجاه وششم شد. مهسا پوررحمتی با کسب ۶ شکست در مرحله مقدماتی در نهایت به عنوان ۱۷۷ جهان دست یافت.


 

شمشیربازی و یک مشکل بزرگ درونی به نام انعکاس اخبار!

شمشیربازی و یک مشکل بزرگ درونی به نام انعکاس اخبار!

سابریست های ایران به نیمه نهایی قهرمانی جهان نرسیدند

سابریست های ایران به نیمه نهایی قهرمانی جهان نرسیدند

تاریخ سازی مجتبی عابدینی در مجارستان

تاریخ سازی مجتبی عابدینی در مجارستان