Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

پیغام ویدیویی توماس برای بزرگداشت متفاوت روز المپیک

يكشنبه 08 تیر 1399 ساعت 02:40

توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، برای بزرگداشتی متفاوت در روز بین المللی المپیک یک پیام ویدیویی ارسال کرد.

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از کمیته بین المللی المپیک، باخ، رئیس IOC، در پیام ویدیویی خود، بزرگداشت روز المپیک امسال را متفاوت تر و پیام قدرت ورزش و امید برای مردم را طنین اندازتر از گذشته دانست. توماس باخ قدرت ورزش و آمادگی برای المپیک معوق توکیو2020 را لحظه همبستگی و مقاومت بشریت عنوان کرد. رئیس کمیته بین المللی المپیک با تاکید بر قرارداشتن در شرایطی یکسان بدلیل بحران کورونا، ارزشهای ورزش، المپیک، دوستی و همبستگی را بیش از پیش مهم تر توصیف کرد.  کمیته بین المللی المپیک با شیوع ویروس کورونا در سراسر جهان کمپین بین المللی "قوی بمانید" را آغاز کرده است تا از طریق آن به بهبود شرایط و وضعیت موجود کمک نماید. توماس باخ شعله المپیک را به مثابه ی روشنایی در انتهای یک تونل تاریک و روز المپیک را پیام آور این مفهوم دانست.

نصیر زاده: بعید است لیگ کشتی برگزارنشود

نصیر زاده: بعید است لیگ کشتی برگزارنشود

واکنش آژانس جهانی ضددوپینگ در مقابل کاخ سفید

واکنش آژانس جهانی ضددوپینگ در مقابل کاخ سفید

قاطعیت رئیس دومیدانی در برابر قهرمان جهان

قاطعیت رئیس دومیدانی در برابر قهرمان جهان

کمپین مشترک IOC، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل

کمپین مشترک IOC، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل

تعویق مسابقات جهانی کاراته برای سال 2021

تعویق مسابقات جهانی کاراته برای سال 2021

قاب روز یکشنبه 8 تیر 1399

قاب روز یکشنبه 8 تیر 1399

ضعف مشهود در ارکان ورزش

ضعف مشهود در ارکان ورزش

تعطیلی ورزش و دورنمای مبهم موفقیت های آینده

تعطیلی ورزش و دورنمای مبهم موفقیت های آینده

قاب روز شنبه 7 تیر 1399

قاب روز شنبه 7 تیر 1399

گره بدتر از بند و بند از گره!

گره بدتر از بند و بند از گره!