Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

از اینکه هم زشت و هم چاق هستید خسته شده اید؟   فقط زشت باشید!

پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 10:26

تبلیغ جالب یک باشگاه ورزشی:

از اینکه هم زشت و هم چاق هستید خسته شده اید؟  
فقط زشت باشید!

اما باشگاه های خودمان:
 باشگاه هیچ مسئولیتی نسبت به وسائل شما ندارد، وزنه ها را در جای خود قرار دهید، این باشگاه زیر نظر... اداره می شود. 
در حالی که جذب مخاطب تنها تصویر قهرمانان شاخص و آهنگ های میهج نیست. گاهی با یک جمله و حتی یک طنز می توان نظر مخاطبان را برانگیخت و به ورزش ترغیبشان کرد.

منهای فوتبال مصیبت وارده را به مردم آذربایجان شرقی و سرتاسر ایران عزیز تسلیت عرض می نماید.🖤

منهای فوتبال مصیبت وارده را به مردم آذربایجان شرقی و سرتاسر ایران عزیز تسلیت عرض می نماید.🖤

مهدی اخوان ثالث ( م - اميد )

مهدی اخوان ثالث ( م - اميد )

تجلیل رییس کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک از شهدای خبرنگار در بهشت زهرا

تجلیل رییس کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک از شهدای خبرنگار در بهشت زهرا

بدرقه تیم‌های ملی‌تکواندو اعزامی به رقابت‌های قاره کهن

بدرقه تیم‌های ملی‌تکواندو اعزامی به رقابت‌های قاره کهن

دوستی فرهنگ و ورزش

دوستی فرهنگ و ورزش