برگزاری ساده المپیک در دستور کار دولت ژاپن

برگزاری ساده المپیک در دستور کار دولت ژاپن

دولت ژاپن قصد دارد با اقداماتی برای مهار ویروس کررونا برگزاری بازی های المپیک را ساده تر برنامه ریزی نماید.
آژانس جهانی ضددوپینگ و ممارست در انجام تستها

آژانس جهانی ضددوپینگ و ممارست در انجام تستها

آژانس جهانی ضددوپینگ طی بیانیه ای اعلام کرد که حتی در شرایط پاندمی کورونا ویروس دست از کار و انجام تستهای هدفمند دوپینگ نخواهد کشید.
انتصاب در شورای المپیک آسیا

انتصاب در شورای المپیک آسیا

شیخ احمد فهد آل صباح، رئیس شورای المپیک آسیا طی اقدامی نائب رئیس جدیدی برای این نهاد بین المللی منصوب کرد.
رئیس کمیته ملی المپیک بریتانیا و اولویت بندی رویدادی

رئیس کمیته ملی المپیک بریتانیا و اولویت بندی رویدادی

هاف رابرتسون، رئیس کمیته ملی المپیک بریتانیا از قرارگرفتن کمیته های ملی المپیک در شرایطی برای اولویت بندی رویدادهای پیش رو گفت.
توکیو2021 بدون روزشمار و مراسم

توکیو2021 بدون روزشمار و مراسم

مسئولین توکیو 2020 تصمیم دارند تا بازی های المپیک در سال 2021 را بدون مراسم روزشمار آغاز نمایند.
توسعه شبکه مترو چین برای اتصال اماکن برگزاری هانگژو2022

توسعه شبکه مترو چین برای اتصال اماکن برگزاری هانگژو2022

دولت چین و مقامات شهر هانگژو، میزبان بازی های آسیایی 2022 درنظر دارند تا با گسترش خطوط ریلی زیرمینی و متروی این شهر، زمینه سهولت دسترسی به اماکن برگزاری بازی های آسیایی را فراهم نمایند.
بی نیازی فدراسیون بین المللی تیراندازی از کمک مالی IOC

بی نیازی فدراسیون بین المللی تیراندازی از کمک مالی IOC

فدراسیون بین المللی تیراندازی طی مکاتبه با کمیته بین المللی المپیک از بی نیازی به کمک مالی IOC خبرداد.
انتقاد شدید الحن خبرنگاران از کمیته برگزاری توکیو2020

انتقاد شدید الحن خبرنگاران از کمیته برگزاری توکیو2020

جمعی از خبرنگاران مستقل ژاپنی در واکنش به تبدیل لوگوی توکیو2020 به کوروناویروس و متعاقبا حذف آن از وبسایت آژانس خبری انتشاردهنده، از رویکرد کمیته برگزاری توکیو2020 بشدت انتقاد کردند.
برگزاری ساده المپیک در دستور کار دولت ژاپن

برگزاری ساده المپیک در دستور کار دولت ژاپن

دولت ژاپن قصد دارد با اقداماتی برای مهار ویروس کورونا برگزاری بازی های المپیک را ساده تر برنامه ریزی نماید.
خشم روس ها از وادا

خشم روس ها از وادا

رئیس کمیته ملی المپیک روسیه طی اظهاراتی آژانس جهانی ضددوپینگ را به تنبیه شدید لابراتورا مسکو متهم کرد.