Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

اولین بانوی وزنه بردار ایرانی در مسابقات جهانی به روی تخته رفت

پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 12:00

اولین بانوی وزنه بردار ایرانی که در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد موفق به جابجایی 2 رکورد ملی شد.

به گزارش منهای فوتبال، در دومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان تایلند پوپک بسامی  در گروه D دسته 55 کیلوگرم روی تخته رفت و توانست پنج حرکت صحیح داشته باشد و دو رکورد ملی را ارتقا دهد.

بسامی به عنوان اولین وزنه بردار بانوی ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد. 

 این ملی پوش کشورمان در یکضرب موفق به ارتقای دو کیلویی رکورد ملی شد. وی وزنه های 64 ،69 و 72 کیلو را با موفقیت بالای سر برد. 

 بسامی در دوضرب با موفقیت 82 و 86 کیلوگرم را بالای سر برد اما در مهار 91 کیلوگرم ناکام ماند. 

این ورزشکار دسته 55 کیلوگرم در مجموع، رکورد 158 کیلو را به ثبت رساند که باعث ارتقای یک کیلویی رکورد ملی شد.

هشت وزنه بردار در این گروه حضور داشتند و بسامی در مکان ششم قرار گرفت. 

پریسا جهان فکریان، الهام حسینی و ابریشم ارجمندخواه سایر بانوان وزنه بردار ایران در مسابقات قهرمانی جهان هستند.

 

جهانفکریان نفر ششم مسابقات وزنه‌برداری زنان جهان

جهانفکریان نفر ششم مسابقات وزنه‌برداری زنان جهان

 الهام حسینی در رقابت های وزنه‌برداری قهرمانی جهان شانزدهم شد

الهام حسینی در رقابت های وزنه‌برداری قهرمانی جهان شانزدهم شد

پایان کار دومین وزنه‌بردار دختر ایران در قهرمانی جهان ۲۰۱۹

پایان کار دومین وزنه‌بردار دختر ایران در قهرمانی جهان ۲۰۱۹

تقدیر کمیسیون بانوان فدراسیون بین المللی وزنه برداری از حضور بانوان ایرانی در مسابقات جهانی

تقدیر کمیسیون بانوان فدراسیون بین المللی وزنه برداری از حضور بانوان ایرانی در مسابقات جهانی

رقابت 4 وزنه‌بردار بانوی ایرانی در مسابقات جهانی

رقابت 4 وزنه‌بردار بانوی ایرانی در مسابقات جهانی