Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

تیرانداز زن یونانی، اولین حامل مشعل المپیک توکیو

يكشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 04:56

برای نخستین بار، اولین حامل مشعل المپیک یک بانوی ورزشکار خواهد بود.

به گزارش منهای فوتبال، قهرمان ماده 25 متر تفنگ بادی زنان اولین حامل مشعل المپیک در آتن حمل خواهد کرد.

وی مشعل را در شهر باستانی المپیا از راهبه خانتی جورجیو پس از روشنایی با شعله های آفتاب دریافت و حمل خواهد کرد.

گفتنی است آنا کوراکاکی، قهرمان ماده 25 متر تنفگ بادی زنان در المپیک 2016 ریو می باشد که در سال 2018 و المپیک جوانان بوینوس آیرس بعنوان "مدل موفقیت ورزشکاران" دست یافت.

کوراکاکی با ابراز شادی از حضورش بعنوان اولین حامل مشعل المپیک، این موقعیت را تکرارنشدنی و ارزشمند توصیف کرد. 
 

مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد

مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد

مراسم بدرقه برای دریافت مشعل المپیک در فرودگاه توکیو 

مراسم بدرقه برای دریافت مشعل المپیک در فرودگاه توکیو 

کرونا ویروس گرداگرد مشعل المپیک

کرونا ویروس گرداگرد مشعل المپیک