Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

رئیس دومیدانی کنیا و رضایت از تعلیق ورزشکارانش

سه شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 01:26

جکسوان توای، رئیس فدراسیون دومیدانی کنیا از تعلیق ورزشکاران دوپینگی کشورش و برخورد قانونی با این پدیده ابراز رضایت کرد.

جکسوان توای، رئیس فدراسیون دومیدانی کنیا از تعلیق ورزشکاران دوپینگی کشورش و برخورد قانونی با این پدیده ابراز رضایت کرد.

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از ورزش365، رئیس فدراسیون کنیا ضمن محکوم کردن دوپینگ در میان ورزشکاران این کشور و علی الخصوص دومیدانی کاران کنیایی، از تبدیل شدن قانون منع حضور ملی ورزشکاران دوپینگی در مجلس کنیا حمایت و آنرا گامی مهمی در مبارزه با دوپینگ خواند. توای علیرغم درخواستها و فشارهای مکرر جامعه بین المللی ورزش برای تعلیق ورزش کنیا از رویدادهای بین المللی، شرایط را متفاوت توصیف کرد و همکاری فدراسیون ملی دومیدانی کنیا با اتحادیه همبستگی دومیدانی و آژانس بین المللی ضد دوپینگ را مثبت خواند. وی این همکاری نزدیک با مراکز مرجع ضددوپینگ را هشداری جدی برای ورزشکاران متخلف قلمداد کرد.

رفع سرگردانی بوکس با کارگروه های قاره ای

رفع سرگردانی بوکس با کارگروه های قاره ای

زندگی برباد رفته تاماش آیان در مستند آلمانی

زندگی برباد رفته تاماش آیان در مستند آلمانی

حمل مشعل المپیک از میان رادیواکتیو

حمل مشعل المپیک از میان رادیواکتیو

قهرمان تنیس دوبل جهان در تعلیق دوپینگ

قهرمان تنیس دوبل جهان در تعلیق دوپینگ

تاریخ سازی فرزانه فصیحی در  دوومیدانی ایران

تاریخ سازی فرزانه فصیحی در دوومیدانی ایران

دعوت از 10 بوکسور به اردوی تیم ملی

دعوت از 10 بوکسور به اردوی تیم ملی