Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

رشیدی از ریاست فدراسیون کنار رفت

جمعه 02 مهر 1400 ساعت 12:18

محمود رشیدی از ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری سواری کنار رفت.

پس از کش و قوس های فراوان سرانجام محمود رشیدی که خرداد ماه به ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری رسیده بود، از سمت خود کنار رفت و براساس حکم حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، رسول هاشم کندی سرپرستی فدراسیون را برعهده گرفت.

این اتفاق به آن دلیل افتاده که اتحادیه جهانی به دلیل آنچه دخالت دولت در انتخابات برداشت کرده، ریاست رشیدی را به رسمیت نمی شناخت و این فدراسیون در آستانه تعلیق قرار داشت.

حالا با شرایط موجود و کنار رفتن رشیدی، انتخابات جدیدی برگزار خواهد  شد و با این حساب خطر تعلیق این فدراسیون را تهدید نخواهد کرد.