Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

شکوه جهانی برلین در المپیک

پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 11:36

83 سال پیش در چنین روزهایی بود که همه چیز مهیای برگزاری المپیک برلین شده بود.

كشور آلمان در سال 1931 به ميزباني المپيك برگزيده شد و آلماني‌ها تصميم گرفتند كه از المپيك بيشترين بهره سياسي و تبليغاتي را ببرند. ساختن استاديوم غول‌پيكر «المپيك برلين» نمونه‌اي از اراده آلماني‌هايي بود كه تنها دو دهه قبل، همه چيز خود را در جنگ جهاني اول از دست داده بودند. در روزهای آینده و در سالروز وقایع این المپیک باشکوه، در این باره بیشتر خواهیم گفت. 

المپيك سياسي است

المپيك سياسي است

هیتلر، المپیک و صلح!

هیتلر، المپیک و صلح!