Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

مشکلاتی که یک شبه حل می شوند!

يكشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 10:34

مسئله فوتبال و پول هایی که یک شبه می آیند و مشکلات را حل می کنند در ورزش ما جدید نیست و همیشه وجود داشته است. در روزهای اخیر اگر رسانه ها را بررسی کنید متوجه می شوید که مدام این خبر که برانکو می ماند، می رود، پول آماده شده است، در حال آماده شدن است و ... دست به دست می شود. ورزش ما شده آمدن و رفتن برانکو، کیروش و ... .

مسئله فوتبال و پول هایی که یک شبه می آیند و مشکلات را حل می کنند در ورزش ما جدید نیست و همیشه وجود داشته است. در روزهای اخیر اگر رسانه ها را بررسی کنید متوجه می شوید که مدام این خبر که برانکو می ماند، می رود، پول آماده شده است، در حال آماده شدن است و ... دست به دست می شود. ورزش ما شده آمدن و رفتن برانکو، کیروش و ... . اگر درصدی از همتی که مدیران ما برای جور کردن دستمزد برانکو به کار بردند را برای والیبالی که این روزها خوش می درخشد خرج می کردند یا  ورزش­هایی که در آستانه کسب سهمیه المپیک هستند و حال و روز مالی خوبی ندارند، بهتر نبود؟ این پول ها کجا هستند که تنها برای رشته هایی خاص و در هر زمانی وجود دارند تا هزینه شوند؟ اینکه تماشاگران والیبال به دور از هرگونه حاشیه به تشویق تیم کشورمان می پردازند و این برد های دلنشین در مقابل تیم های بزرگ دنیا، اخری هم همین روسیه که قهرمان سال گذشته این مسابقات بود هم مورد توجه مدیران ما هست؟  اگر می بیینند: دخترانی را که به دور از هر گونه حاشیه تنها تیم ملی کشورشان را تشویق می کنند با اندکی مقایسه میان چند هفته پایانی لیگ فوتبال کشورمان، والیبالی که در صدر گروه مسابقات جهانی است، المپیکی که از هر آنچه که به آن فکر کنیم به ما نزدیکتر است، کمی از این پول های یک شبه را هم به این رشته ها اختصاص دهند.

حسین محمدی

استادیوم مرگ!

استادیوم مرگ!

صالحی امیری: آینده از آن والیبال و بسکتبال خواهد بود

صالحی امیری: آینده از آن والیبال و بسکتبال خواهد بود

فرصتی طلایی برای نمایش فرهنگ و هویت ایرانی

فرصتی طلایی برای نمایش فرهنگ و هویت ایرانی