Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

اشاعه فرهنگ دویدن در پارکها

دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 04:18

فدراسیون جهانی دومیدانی طی اقدامی و بمنظور اشاعه فرهنگ ورزش دومیدانی با بخش دو در پارک(Parkrun) همکاری خود را آغاز کرد.

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از یورونیوز؛ رشته ورزشی دویدن در پارک با بیش از 3 میلیون مخاطب در سراسر جهان هر هفته برنامه دویدن در بوستانها را در 20 کشور دنیا راه اندازی کرده است که فدراسیون جهانی دومیدانی نیز با انگیزه ترغیب بیشتر مردم برای انجام فعالیت بدنی و حفظ روحیه ورزشی به این رشته بعنوان ارائه دهنده مبنای رشته دومیدانی پیوسته است. بخش دو در پارک نیز مقرر کرده است تا همزمان با مسابقات جهانی اصلی در رشته دومیدانی، رویدادهایی را بصورت ثابت برای ادامه همکاری برگزار نماید. فدراسیون جهانی دومیدانی هماهنگی های دولتی و حمایت لازم را جهت برگزاری رویدادهای ارائه خواهد داد.

 

آغازهمکاری‌های مشترک علمی و آموزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و سازمان تربیت‌بدنی ارتش ج.ا.ا

آغازهمکاری‌های مشترک علمی و آموزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و سازمان تربیت‌بدنی ارتش ج.ا.ا

به مناسبت زادروز مایکل فلپس شناگر آمریکایی

به مناسبت زادروز مایکل فلپس شناگر آمریکایی

افزایش ابتلا به کورونا در شهر میزبان المپیک

افزایش ابتلا به کورونا در شهر میزبان المپیک