Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

کمپین مشترک IOC، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل

يكشنبه 08 تیر 1399 ساعت 02:49

کمیته بین المللی المپیک طی اقدامی در راستای حفظ سلامتی و برای مبارزه با شیوع کووید19 به کمپین مشترک آنلاین #HEALTHYTogether با سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل پیوست.

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از سازمان بهداشت جهانی، در این کمپین مشترک، ورزشکاران المپیکی می توانند پیامهای سلامتی و بهداشتی عمومی خود را برای آگاه سازی جوامع انتشار دهند تا از طریق یک حرکت انگیزشی برای تغییر سبک زندگی مردم در شیوع کرونا، زمینه ساز کنترل و مهار کووید19 باشند. بر اساس بیانیه کمیته بین المللی المپیک، شیوع . گسترش ویروس کورونا در اقصی نقاط جهان همواره چالشهایی را ایجاد نموده است که مبارزه و غلبه بر آن نیازمند پشتکار و استقامت خواهد بود و در این راستا ورزشکاران المپیکی می توانند پیام آوران سلامت و حفظ شرایط آمادگی باشند. توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک با تاکید بر اهمیت ورزش برای نجات زندگی افراد، ابراز امیدواری کرد تا کمیته بین المللی المپیک در همکاری با سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل گامی دیگر در مسیر سلامت افراد بردارد.

توکیو2020 و یک مشت دلار

توکیو2020 و یک مشت دلار

راهی که باید عسگری محمدیان طی کند

راهی که باید عسگری محمدیان طی کند

نصیر زاده: بعید است لیگ کشتی برگزارنشود

نصیر زاده: بعید است لیگ کشتی برگزارنشود

واکنش آژانس جهانی ضددوپینگ در مقابل کاخ سفید

واکنش آژانس جهانی ضددوپینگ در مقابل کاخ سفید

قاطعیت رئیس دومیدانی در برابر قهرمان جهان

قاطعیت رئیس دومیدانی در برابر قهرمان جهان

تعویق مسابقات جهانی کاراته برای سال 2021

تعویق مسابقات جهانی کاراته برای سال 2021

پیغام ویدیویی توماس برای بزرگداشت متفاوت روز المپیک

پیغام ویدیویی توماس برای بزرگداشت متفاوت روز المپیک

قاب روز یکشنبه 8 تیر 1399

قاب روز یکشنبه 8 تیر 1399

ضعف مشهود در ارکان ورزش

ضعف مشهود در ارکان ورزش

تعطیلی ورزش و دورنمای مبهم موفقیت های آینده

تعطیلی ورزش و دورنمای مبهم موفقیت های آینده