Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

اسامی تکراری و شروطی که هرگز اجرا نمی شود

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 09:09

در تمامی انتخابات فدراسیون ها مشاهده می شود که با توجه به حساسیت انتخابات و رعایت عدالت و شرایط برابر همه کاندیداها برای جلوگیری از بروز هر نوع اتهام مهندسی یا جانبداری از کاندیدایی خاص، افراد موظف اند از سمت های خود استعفا دهند. اصلی که در هیچکدام از انتخابات سال های اخیر ورزش رعایت نشده است.

در تمامی انتخابات فدراسیون ها مشاهده می شود که با توجه به حساسیت انتخابات و رعایت عدالت و شرایط برابر همه کاندیداها برای جلوگیری از بروز هر نوع اتهام مهندسی یا جانبداری از کاندیدایی خاص، افراد موظف اند از سمت های خود استعفا دهند. اصلی که در هیچکدام از انتخابات سال های اخیر ورزش رعایت نشده است.

از طرفی نام هایی هستند که هرگاه پای انتخابات به میان می آید ضرورتی می دانند تا ثبت نام کنند. اسبقیان، گواری و ناظمی از این جمله اند. دومیدانی، جانبازان و معلولین، ژیمناستیک، بسکتبال، شطرنج، جودو و...، این نفرات انتخاباتی را نبوده که از دست بدهند و در هیچکدام از انتخابات حاضر نشدند از دستورالعمل و قانون پیروی کنند.

داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال شرکت کرد و حاضر نشد از معاونت قهرمانی با آن هجمه ای که ایجاد شده بود دست بکشد.

ناظمی مدیر روابط عمومی وزارتخانه در انواع و اقسام انتخابات ورزشی و غیر ورزشی شرکت کرد اما حاضر نشد از سمت خود استعفا دهد.

شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها هم در انواع انتخابات حضور پیدا کرد و از جایگاه خود کنار نرفت تا اینکه رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین شد.

عزیزی که مدیرکل امور پارلمانی وزارت ورزش بود در انتخابات تنیس شرکت کرد و انتخاب هم شد اما حاضر نشد از سمت خود استعفا دهد.

اکنون هم انتخابات فدراسیون شطرنج در پیش است و گواری یکی از این نام های تکراری است. کارمند وزارت ورزش است و سرپرستی فدراسیون ورزش های همگانی را بر عهده دارد و در انتخابات شطرنج شرکت کرده است بدون توجه به این قانون و شائبه های موجود.

اساسا چرا این گونه است که وقعی بر قوانین نهاده نمی شود. چرا به جملاتی که خود می گوییم عمل نمی کنیم. در حکم های سرپرستی آقایان در فدراسیون ها آمده است که امید است جهت برگزاری هر چه زودتر مجمع اقدام شود و ... اما اکثر فدراسیون ها حتی یک سال و نیم وضعیت بلاتکلیفی را تجربه می کنند.

اگر بخواهیم از این اسامی و جملاتی که به آنها توجهی نمی شود وجه شتراکی بگیریم باید بگوییم که تمام این نفرات به طور مستقیم در وزارت ورزش حضور دارند و توجهی به قانون این نهاد ندارند. در چرخه انتخابات شرکت می کنند، از دستورات تبعیت می کنند تا فدراسیونی را در اختیار بگیرند. آنان به خوبی می دانند که قرارگرفتن در چرخه مهم است و قانون را می توان نادیده انگاشت. به امید روزی که قانون برای همگان به صورت یکسان اجرا شود.

#حسین_محمدی

ناتوان در تصمیم گیری پس از 16 ماه ریاست

ناتوان در تصمیم گیری پس از 16 ماه ریاست

سایه سنگین آشوری

سایه سنگین آشوری

انتشار نسخه نهایی قانون حقوق ضددوپینگ

انتشار نسخه نهایی قانون حقوق ضددوپینگ

برای جلوگیری از شیوع مجدد ویروس #کرونا، باشگاه ها باید پروتکل های بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

برای جلوگیری از شیوع مجدد ویروس #کرونا، باشگاه ها باید پروتکل های بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

فدراسیون بین المللی وزنه برداری در منجلاب فساد

فدراسیون بین المللی وزنه برداری در منجلاب فساد

اوجگیری مجدد کرونا در پکن و لغو برنامه های ورزشی

اوجگیری مجدد کرونا در پکن و لغو برنامه های ورزشی

تلاش فرماندار برای برگزاری توکیو2020 در سلامت کامل

تلاش فرماندار برای برگزاری توکیو2020 در سلامت کامل

قهرمان 800 متر آسیایی زنان در دام دوپینگ و تحریم

قهرمان 800 متر آسیایی زنان در دام دوپینگ و تحریم

نخستین مسابقات بین المللی بسکتبال الکترونیک (Esport Basketball)

نخستین مسابقات بین المللی بسکتبال الکترونیک (Esport Basketball)

حال ورزش اول کشور خوش نیست

حال ورزش اول کشور خوش نیست