Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

چراغانی برج اسکای تری در توکیو با روزشمار توکیو2020

دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 03:40

برج دیده بانی و پخش ماهواره ای اسکای تری در توکیو با روزشمار المپیک چراغانی شد.

به گزارش منهای فوتبال، این برج بلندترین سازه توکیو و دارای سه مدل به نامهای ایکی، میابی و نوبوری می باشد. مسئولین این برج از به روزرسانی چراغها و سیستم روشنایی خارجی این سازه خبرداده اند که از 16 مه بطول انجامیده است و با روزشمار توکیو2020 در قسمتهای میانی و قله برج فعال گردیده است.

آنتن برج با ارتقاء سیستمهای الکتورنیکی روشنایی قابلیت خاموش و روشن شدن، چشمک زن نوری و پخش شفافیت از بالاترین نقطه تا قسمتهای میانی برج را دارد. به گفته مدیر برج مذکور، طرح و الگوی پخش نور این سازه همچنان در دست طراحی و به روزرسانی می باشد.