Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

نزاع خونین در بوکس جوانان انگلیس 

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 12:21

مسابقات قهرمانی بوکس جوانان انگلیس بدلیل یک نزاع دسته جمعی و بیمارستانی شدن 4 نفر نیمه تمام ماند.

به گزارش منهای فوتبال، مسابقات قهرمانی بوکس جوانان که در وارویکشایر انگلستان در حال برگزاری بود با دخالت پلیس در روز دوم مسابقات نیمه تمام ماند.

یک نزاع خونین و دسته جمعه در این مسابقات 4 نفر از شرکت کنندگان را با شکستگی و جراحات زیاد راهی بیمارستان کرد. چهره های خونین، سلاح سرد، صندلی های شکسته و پرتاب شده در این رویداد خاطره ای اسفبار از مسابقه در اذهان انگلیسی ها بجای گذاشته است.

فدراسیون بوکس انگلستان ضمن محکوم کردن این منازعه تمام عیار در یک مسابقه جوانان، رسما اعلام کرده است که این مسابقه رسمیت نخواهد داشت و مجددا برگزار خواهد شد. همچنین، برخورد شدید با عاملین این جریان طی روند قضایی نیز انجام خواهد پذیرفت.