Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

آغاز رقابت های کشتی قهرمانی جهان در قزاقستان

جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 01:25

رقابت های کشتی فرنگی و آزاد از روز شنبه در نورسلطان آغاز و نفرات اول تا پنجم هر وزن سهمیه حضور در المیپک را کسب می کنند.

به گزارش منهای فوتبال، رقابت های کشتی آزاد، فرنگی و زنان قهرمانی جهان در سال 2019 از شنبه در پایتخت قزاقستان آغاز و نزدیک به 1000 کشتی گیر از 100 کشور دنیا برای کسب مدال های جهانی و سهمیه حضور در المپیک 2020 توکیو با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۲۲ شهریورماه:
ساعت ۱۶: قرعه کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۳ شهریورماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۱۹:۳۰: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۲۴ شهریورماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۱۸:۴۵: مسابقات مقدماتی اوزان اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹ تا ۲۲: مسابقات رده بندی وفینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۲ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۵ شهریورماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۱۸:۴۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی وفینال اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۲۶ شهریورماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی وفینال اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰: قرعه کشی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

پنج شنبه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۳۱ شهریورمان:
ساعت ۸:۳۰ تا ۸:۴۵: وزن کشی مجدد اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۱: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

لازم به  ذکر است که نفرات اول تا پنجم این مسابقات به طور مستقیم سهمیه المپیک2020 توکیو را کسب می کنند.

گرایی با حضور در دیدار رده بندی کشتی جهان سومین سهمیه المپیک را کسب کرد

گرایی با حضور در دیدار رده بندی کشتی جهان سومین سهمیه المپیک را کسب کرد

تیم ملی کشتی آزاد عازم قزاقستان شد

تیم ملی کشتی آزاد عازم قزاقستان شد

شکست نجاتی و منجزی در نیمه نهایی قهرمانی جهان/ گرایی در گروه بازنده ها

شکست نجاتی و منجزی در نیمه نهایی قهرمانی جهان/ گرایی در گروه بازنده ها

نجاتی و قاسمی در  نیمه نهایی کشتی قهرمانی جهان/تاب و ساروی از دور رقابت ها کنار رفتند

نجاتی و قاسمی در نیمه نهایی کشتی قهرمانی جهان/تاب و ساروی از دور رقابت ها کنار رفتند

پیروزی گرایی مقابل قهرمان کشتی المپیک و جهان

پیروزی گرایی مقابل قهرمان کشتی المپیک و جهان

نفرات برتر 4 وزن اول کشتی قهرمانی جهان مشخص شدند/سهم ایران یک برنز

نفرات برتر 4 وزن اول کشتی قهرمانی جهان مشخص شدند/سهم ایران یک برنز

عبدولی از راهیابی به فینال کشتی قهرمانی جهان بازماند/ دلخانی به شانس‌مجدد رسید

عبدولی از راهیابی به فینال کشتی قهرمانی جهان بازماند/ دلخانی به شانس‌مجدد رسید

صعود عبدولی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ حذف کاویانی نژاد و ناصر پور

صعود عبدولی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ حذف کاویانی نژاد و ناصر پور

بازدید وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی وزنه برداری و کشتی

بازدید وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی وزنه برداری و کشتی

آغاز آخرین اردوی آزادکاران از جمعه

آغاز آخرین اردوی آزادکاران از جمعه

دور دوم مسابقات دارت آنلاین با شعار# در_خانه_ می_مانیم

کرونا، المپیک را به تعویق انداخت

متن ایمیل کمیته ملی المپیک ایران به IOC؛ لطفا المپیک را به تعویق بیندازید

گزارش فدراسیون جهانی از 20 کاراته کای المپیکی: بهمنیار جوانترین المپین، عسگری در سید یک

پارسونز: راه‌حل مناسب برای مسابقات کسب سهمیه و کلاسبندی‌های توکیو 2020 را بررسی می کنیم

تردید بزرگ برای المپیک توکیو

سیستم جدید کسب سهمیه المپیک وزنه‌برداری به IOC ارسال شد

برنامه اتحادیه جهانی برای پیشگیری از صدمات کشتی گیران

سال نو مبارک

مسابقات دارت آنلاین با شعار# در_خانه_ می_مانیم

وعده های محکم نخست وزیر ژاپن 

علی نژاد: هیچ ورزشکار حرفه‌ای دچار ویروس کرونا نشده است

حذف نمایندگان ایران از مسابقات اسنوکر آزاد جبل الطارق

4سهمیه کاراته ایران در المپیک قطعی شد

لغو فینال جام جهانی ژیمناستیک

پیروزی اسنوکربازان ایران در مسابقات آزاد جبل الطارق

سرمربی سابق تیم ملی ششمیربازی درگذشت

سلطانی‌فر: اردوهای ورزشکاران المپیکی با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد

حذف احمدکهنی در جام جهانی ژیمناستیک