Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

حمل مشعل المپیک از میان رادیواکتیو

سه شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 01:21

سونامی و زلزله ویرانگر ژاپن در سال 2011 همچنان پس از گذشت 9 سال تنها 4 درصد از شهر فوتابا را برای بازدید و تردد بازگذاشته است اما مشعل المپیک از این شهر عبور خواهد کرد.

سونامی و زلزله ویرانگر ژاپن در سال 2011 همچنان پس از گذشت 9 سال تنها 4 درصد از شهر فوتابا را برای بازدید و تردد بازگذاشته است اما مشعل المپیک از این شهر عبور خواهد کرد.

به گزارش منهای فوتبال و به نقل از کیودونیوز، شهر فوتابا که یکی از شهرهای آسیب دیده و قرارگرفته در حاشیه سنگینترین تشعشعات رادیواکتیو در استان فوکوشیما است، به تازیگ و با تصویب دولت ژاپن محل عبور مشعل المپیک خواهد بود. به دلیل آسیب دیدگی شدید نیروگاه هسته ای دایچی ناشی از سونامی، شهر فوتابا عملا غیرقابل سکونت گردیده و به منطقه ورود ممنوع تبدیل شده است. موضوعی که افزایش نگرانی ها را تشدید کرده است، شدت بالاتر از استاندارد نقاط حساس پخش رادیواکتیو در دهکده جی ویلیج منطقه فوکوشیما و محل تردد مشعل المپیک خواهد بود.

مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد

مشعل بازیهای المپیک توکیو روشن شد

مراسم بدرقه برای دریافت مشعل المپیک در فرودگاه توکیو 

مراسم بدرقه برای دریافت مشعل المپیک در فرودگاه توکیو 

کرونا ویروس گرداگرد مشعل المپیک

کرونا ویروس گرداگرد مشعل المپیک

رفع سرگردانی بوکس با کارگروه های قاره ای

رفع سرگردانی بوکس با کارگروه های قاره ای

زندگی برباد رفته تاماش آیان در مستند آلمانی

زندگی برباد رفته تاماش آیان در مستند آلمانی

رئیس دومیدانی کنیا و رضایت از تعلیق ورزشکارانش

رئیس دومیدانی کنیا و رضایت از تعلیق ورزشکارانش

قهرمان تنیس دوبل جهان در تعلیق دوپینگ

قهرمان تنیس دوبل جهان در تعلیق دوپینگ

تاریخ سازی فرزانه فصیحی در  دوومیدانی ایران

تاریخ سازی فرزانه فصیحی در دوومیدانی ایران

دعوت از 10 بوکسور به اردوی تیم ملی

دعوت از 10 بوکسور به اردوی تیم ملی

نماینده اتحادیه جهانی کشتی وارد ایران شد

نماینده اتحادیه جهانی کشتی وارد ایران شد