Print Short Link
Zoom In
Zoom Out

مماشات با اینچه درگاهی از کجا نشات می گیرد؟

چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 01:56

همراهی برخی از  مسئولین  ورزش کشور طی چند ماه   اخیر با اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک از نگاه بسیاری، مهر تاییدی است بر نادیده گرفتن قانون در ورزش، قانونی که صراحتا بر پایان دوره ریاست فدراسیون ها پس از ۴ سال فعالیت مهرتایید زده است.  

بیشتر از دو ماه است که از دوران ریاست اینچه درگاهی در فدراسیون ژیمناستیک سپری می شود اما او کماکان از ریاست فدراسیون دل نمی کند و همچنان به عنوان رییس فدراسیون نامه امضا می کند. مسئولین ورزش حتی برای انتخاب سرپرست نیز دچار تردید هستند تا مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیون فراهم شود. این در حالی است که باید هدف مسیولین معطوف به بازی های آسیایی این  رشته ورزشی و آینده آن باشد. در تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته فردی پس از اتمام دوره چهارساله ریاست همچنان در مسیولیت خود باقی بماند و توجهی به نظر مسئولین ورزش نداشته باشد.
از 19 تیرماه که دوران ریاست اینچه درگاهی به پایان رسیده  هیچ گونه اقدامی از سوی مقامات ورزش کشور جهت جا به جایی انجام نگرفته  و اکنون هم شنیده شده که به او پیشنهاد داده اند از میان مجمع خود سه نفر را به وزارت ورزش معرفی کند تا یک نفر از آنان به عنوان سرپرست معرفی شود. تا آنجایی که ما می دانیم سابقه نداشته رییس فدراسیونی که دوره اش تمام شده برای وزارت ورزش تعیین تکلیف کند.  جالب اینکه گفته می شود اینچه درگاهی همین پیشنهاد وزارت ورزش را هم رد کرده و قصد دارد همچنان ریاست خود را در فدراسیون ادامه دهد. سئوال این است که 
 آیا تعیین سرپرست دیگر فدراسیون ها را هم به روسایشان واگذار می کنند و یا تنها برای اینچه درگاهی شرایط فرق می کند؟ اگر قرار باشد سجادی در بدو ورود نتواند مشکلی را اینچه درگاهی درست کرده را حل کند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و چه بسا دیگر فدراسیون ها نیز همین مسیر را طی کنند. به راستی مماشاتی که در خصوص اینچه درگاهی به کار می رود از کجا نشات می گیرد؟
چگونه ماجرای انتخابات ژیمناستیک  به فدراسیون جهانی کشیده شد؟ چه کسانی قرار بود موضوع را حل و فصل کنند اما کوتاهی کردند،چه برخوردی قرار است با مسببان این این قضیه صورت پذیرد؟ 
در هر حال ابهامات بسیاری پیرامون فدراسیون ژیمناشستیک مطرح است که امیدواریم هر چه زودتر این گره ها باز شود. اینچه درگاهی زمانی که موج به کارگیری بانوان به عنوان رئیس فدراسیون مطرح بود به ریاست ژیمناستیک انتخاب شد اما چون شرایط لازم برای این جایگاه را ندالشت عملکرد خوبی نیز از خود نشان نداد. اکنون هم که پس چهار سال، فدراسیون ژیمناستیک را در شرایط دشواری قرار داده و وزارت ورزش هم نمی تواند انتخابات را برگزار کند تا رئیس جدید سر و سامانی به بازار آشفته رشته ژیمناستیک بدهد بنا براین به نظر می رسد این کشمکش همچنان ادامه پیدا کند. 
حسین محمدی